2518

2518

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΓΕΡΟ - ΔΗΜΟΣ. Ηρωϊκαί σελίδες της Ιεράς Επαναστάσεως 1821. Μελέτη ερειδόμενη επί επίσημων εγγράφων του 1821. Εκδιδομένη υπό της εγγονής του στρατηγού Ευδοξίας Π. Κουμουτσοπούλου. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1930. 8ο, σ. 188. Άκοπο και αξάκριστο αντίτυπο. Αρχικά εξώφυλλα.

30 - 40 €

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΓΕΡΟ - ΔΗΜΟΣ. Ηρωϊκαί σελίδες της Ιεράς Επαναστάσεως 1821. Μελέτη ερειδόμενη επί επίσημων εγγράφων του 1821. Εκδιδομένη υπό της εγγονής του στρατηγού Ευδοξίας Π. Κουμουτσοπούλου. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1930. 8ο, σ. 188. Άκοπο και αξάκριστο αντίτυπο. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2518