2528

2528

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜ., ΓΡ.

ΟΙ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΑΙ, μονογραφία. Αθήνα, Εστία, 1926. 8ο, σ. 284+πιν. Αρχικά εξώφυλλα.

30 - 40 €

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜ., ΓΡ.

ΟΙ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΑΙ, μονογραφία. Αθήνα, Εστία, 1926. 8ο, σ. 284+πιν. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2528