0174

0174

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΤΩ ΝΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ Η ΠΑΤΡΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ. 3 Δεκεμβρίου 1912. Μπρούντζινη αναμνηστική πλάκα. Χαράκτης: P. M. Dammann. Διαστάσεις 5,4 x 7,4 εκ.

60 - 80 €

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΤΩ ΝΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ Η ΠΑΤΡΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ. 3 Δεκεμβρίου 1912. Μπρούντζινη αναμνηστική πλάκα. Χαράκτης: P. M. Dammann. Διαστάσεις 5,4 x 7,4 εκ.

55-0174