2436

2436

ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ. Έκδοση Β'. Αθήνα, Εστία, 1905. 8ο, σ. 254. Αρχικά εξώφυλλα.

30 - 40 €

ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ. Έκδοση Β'. Αθήνα, Εστία, 1905. 8ο, σ. 254. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2436