2001

2001

ΠΑΣΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ. Από την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη. Αθήνα, 20 Αυγούστου 1908. Με σφραγίδες της Νομαρχίας Αττικής και χαρτόσημο.

25 - 30 €

ΠΑΣΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ. Από την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη. Αθήνα, 20 Αυγούστου 1908. Με σφραγίδες της Νομαρχίας Αττικής και χαρτόσημο.

55-2001