2193

2193

ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ και άλλα διηγήματα. Αθήνα, Δημητράκος Α. Ε., 1931. 8ο, σ. 290. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πανόδετο.

20 - 30 €

ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ και άλλα διηγήματα. Αθήνα, Δημητράκος Α. Ε., 1931. 8ο, σ. 290. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πανόδετο.

55-2193