2273

2273

ΠΑΡΟΡΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ κι άλλα διηγήματα. Αθήνα, Αθηναϊκό Βιβλιοπωλείο, 1921. 8ο, σ. 136. Αρχικά σκληρά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΠΑΡΟΡΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ κι άλλα διηγήματα. Αθήνα, Αθηναϊκό Βιβλιοπωλείο, 1921. 8ο, σ. 136. Αρχικά σκληρά εξώφυλλα.

55-2273