2512

2512

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ. 25 Μαρτίου 1838 - 25 Μαρτίου 1938. Η Ζωή, Το Έργον, Η Εποχή του. Μια εκατονταετηρίς. Αθήνα, 1938. 8ο, χ. α. σ. Αρχικά εξώφυλλα.

50 - 70 €

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ. 25 Μαρτίου 1838 - 25 Μαρτίου 1938. Η Ζωή, Το Έργον, Η Εποχή του. Μια εκατονταετηρίς. Αθήνα, 1938. 8ο, χ. α. σ. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2512