2212

2212

ΘΕΡΟΣ ΑΓΙΣ

ΟΧΤΑΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΠΕΡΒΟΛΙΟΥ. Αθήνα, Αετός, 1944. 8ο, σ. 24. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αριθμημένο αντίτυπο (16/75) σε χαρτί σκληρό. Αρχικά εξώφυλλα.

30 - 40 €

ΘΕΡΟΣ ΑΓΙΣ

ΟΧΤΑΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΠΕΡΒΟΛΙΟΥ. Αθήνα, Αετός, 1944. 8ο, σ. 24. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αριθμημένο αντίτυπο (16/75) σε χαρτί σκληρό. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2212