2265

2265

ΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ

ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ. Αθήνα, Τύπος, 1920. 8ο, σ. 80. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ

ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ. Αθήνα, Τύπος, 1920. 8ο, σ. 80. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, αρχικά εξώφυλλα.

55-2265