0431

0431

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ. Ξύλινη. Διαστάσεις 16,5 x 16,5 x 4 εκ.

30 - 40 €

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ. Ξύλινη. Διαστάσεις 16,5 x 16,5 x 4 εκ.

55-0431