0430

0430

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ. Ξύλινη. Διαστάσεις 16 x 13 x 4,5 εκ.

30 - 40 €

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ. Ξύλινη. Διαστάσεις 16 x 13 x 4,5 εκ.

55-0430