0183

0183

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΤΟΥ

Έτος Ιδρύσεως 1973. Ασημένιο αναμνηστικό σήμα. Διάμετρος 4,2 εκ. Σε κουτί.

30 - 40 €

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΤΟΥ

Έτος Ιδρύσεως 1973. Ασημένιο αναμνηστικό σήμα. Διάμετρος 4,2 εκ. Σε κουτί.

55-0183