3068

3068

ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ

ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ, βιβλία οκτώ. Επεξεργασθέντα και εκδοθέντα υπό Νεοφύτου Δούκα. Εν Βιέννη της Αουστρίας, εν τη Ελληνική τυπογραφία Ιωάννου Σνίρερ, 1813. 8ο, σ. πστ'+128+ αναδιπλούμενος χάρτης. Βιβλιοδεσία με σκληρό χαρτόνι, κόκκινες οι ακμές. [Ηλιού: 1813.29]

170 - 200 €

ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ

ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ, βιβλία οκτώ. Επεξεργασθέντα και εκδοθέντα υπό Νεοφύτου Δούκα. Εν Βιέννη της Αουστρίας, εν τη Ελληνική τυπογραφία Ιωάννου Σνίρερ, 1813. 8ο, σ. πστ'+128+ αναδιπλούμενος χάρτης. Βιβλιοδεσία με σκληρό χαρτόνι, κόκκινες οι ακμές. [Ηλιού: 1813.29]

55-3068