2653

2653

ΔΑΜΑΣΚΟΣ Δ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΣΜΥΡΝΗΣ Σ., ΦΑΚΙΝΟΣ Χ.

ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ. Ελληνική Πολεμική & Πολιτική Αεροπορία. 1908 - 1998. Αθήνα, Μίλητος. 4ο, σ. 224+ 130. Αρχικά εξώφυλλα, με κάλυμμα.

20 - 30 €

ΔΑΜΑΣΚΟΣ Δ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΣΜΥΡΝΗΣ Σ., ΦΑΚΙΝΟΣ Χ.

ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ. Ελληνική Πολεμική & Πολιτική Αεροπορία. 1908 - 1998. Αθήνα, Μίλητος. 4ο, σ. 224+ 130. Αρχικά εξώφυλλα, με κάλυμμα.

55-2653