2269

2269

ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ. Δεύτερη έκδοση. Αθήναι, Ελευθερουδάκης, 1933. 8ο, σ. 320. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ. Δεύτερη έκδοση. Αθήναι, Ελευθερουδάκης, 1933. 8ο, σ. 320. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2269