2977

2977

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, Θ.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΟΥ. Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1927. 8ο, σ. 123. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, Θ.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΟΥ. Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1927. 8ο, σ. 123. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2977