2248

2248

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΘΡΑΣΟΣ

Ο ΡΑΣΚΑΓΙΑΣ. Κι άλλα έξη διηγήματα. Αθήνα, Πυρσός, 1939. 8ο, σ. 141. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΘΡΑΣΟΣ

Ο ΡΑΣΚΑΓΙΑΣ. Κι άλλα έξη διηγήματα. Αθήνα, Πυρσός, 1939. 8ο, σ. 141. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2248