2301

2301

ΣΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ, ποιήμα λυρικόν εις άσματα τεσσάρα. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, [χ.χ.] 16ο, σ. 84. Οξειδώσεις στα πρώτα και τελευταία φύλλα. Σκληρά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΣΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ, ποιήμα λυρικόν εις άσματα τεσσάρα. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, [χ.χ.] 16ο, σ. 84. Οξειδώσεις στα πρώτα και τελευταία φύλλα. Σκληρά εξώφυλλα.

55-2301