3222

3222

ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΥΡ.

ΧΑΝΙΑ 1898 - 2008. Ύπατοι Αρμοστές - Γενικοί Διοικητές - Νομάρχες. Χανιά, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, 2009. 4ο, σ. 206. Αρχικά σκληρά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΥΡ.

ΧΑΝΙΑ 1898 - 2008. Ύπατοι Αρμοστές - Γενικοί Διοικητές - Νομάρχες. Χανιά, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, 2009. 4ο, σ. 206. Αρχικά σκληρά εξώφυλλα.

55-3222