2267

2267

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.

ΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ… Σαν παραμύθι άσπροι και μαύροι. Αθήνα, ο Πιγκουΐνος, 1944. 8ο, σ. 128. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.

ΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ… Σαν παραμύθι άσπροι και μαύροι. Αθήνα, ο Πιγκουΐνος, 1944. 8ο, σ. 128. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2267