2658

2658

ΚΩΝΣΤΑΣ Π., Ε.

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. Η Αχαϊκή Ελλάς XV - XII π. Χ. Αθήνα, 1966. 8ο, σ. 238+8 εικ. +2 αναδιπλ. σχ. +1 αναδιπλ. Χάρτης. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΚΩΝΣΤΑΣ Π., Ε.

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. Η Αχαϊκή Ελλάς XV - XII π. Χ. Αθήνα, 1966. 8ο, σ. 238+8 εικ. +2 αναδιπλ. σχ. +1 αναδιπλ. Χάρτης. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2658