49η Δημοπρασία

Η 49η Δημοπρασία μας διεξήχθη το Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 

Auction 49 - A      Auction 49 - Β     Auction 49 - Β

Πρώτο Μέρος                 Δεύτερο Μέρος                              ART