47η Δημοπρασία

47η Δημοπρασία 

Σπάνιων Βιβλίων, Τεκμηρίων, Συλλεκτικών αντικειμένων,
Λιθόγραφων, Χαρακτικών, Λαϊκής Τέχνης, Φιλελληνικών & Έργων τέχνης

 

Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Μαρτίου 2018  

 Εάν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τους καταλόγους της Δημοπρασίας μας
σε μορφή PDF πατώντας στις παρακάτω εικόνες:

Auction 47 - A   Auction 47 - B