45η Δημοπρασία

13 Νοεμβρίου 2017 


Θεματική Δημοπρασία εντύπων & ντοκουμέντων από την περίοδο δικτατορίας Ιωάννη Μεταξά,
τον ΕλληνοΙταλικό & ΕλληνοΓερμανικό πόλεμο, την κατοχή, τον εμφύλιο, τη μετεμφυλιακή περίοδο,
τη δικτατορία, το πολυτεχνείο και την επάνοδο της δημοκρατίας.