42η Δημοπρασία

Σπάνιων Βιβλίων, Τεκμηρίων, Συλλεκτικών αντικειμένων,
Λιθόγραφων, Χαρακτικών, Λαϊκής Τέχνης, Φιλελληνικών & Έργων τέχνης

18 & 19 Μαρτίου 2017  

    

Μέρος Α'                                   Μέρος Β'                                                             ART