41η Δημοπρασία

Σπάνιων Βιβλίων, Τεκμηρίων, Συλλεκτικών αντικειμένων,
Λιθόγραφων, Χαρακτικών, Λαϊκής Τέχνης, Φιλελληνικών & Έργων τέχνης

17 & 18 Δεκεμβρίου 2016 

    

Μέρος Α'                               Μέρος Β'                                                          ART