40η Δημοπρασία

Σπάνιων Βιβλίων, Τεκμηρίων, Συλλεκτικών αντικειμένων,
Λιθόγραφων, Χαρακτικών, Λαϊκής Τέχνης, Φιλελληνικών & Έργων τέχνης

 8 & 9 Οκτωβρίου 2016 

    

Μέρος Α'                                       Μέρος Β'                                          ART